Vælg kategori: Søg produkt:
 
Indkøbskurven er tom!  
 

Butik
> efter Fag
> efter Materialetype
> efter Alder
The BOOK SEAT

TILBUD
'
Kursustilbud
 
Downloads

Produktnyheder

Indkøbskurv
Forside

Info
Levering
Bestilling

Lær med stil
Om Simonsen + Steen
Kursusreferencer

Teorien om læringsstile

Kontakt os

Links
Dunn & Dunn
Face the Climate
Søren Tomas (vores illustrator)

Alle priser
er excl. moms


Om Simonsen + Steen Udskriv

Simonsen + Steen er et lille forlag, der bl.a. udgiver læringstilsmaterialer.

Om Camilla Simonsen og Jeannette Steen:

• Vi er lærere i den danske folkeskole med hhv. 19 og 22 års erfaring. De sidste 19 /20 år har vi været ansat i Gladsaxe Kommune. Først på Søndergård Skole og nu på Bagsværd Skole og Søborg Skole.

• Vi har undervisningserfaring fra både indskoling, mellemtrin og udskoling.

• Vi har primære kompetencer indenfor dansk, engelsk, matematik, AKT og specialundervisning

• Vi var blandt de første i Danmark, der blev certificerede læringsstilslærere fra St. Johns University, New York.

• Vi har praktiseret arbejdet med læringsstile siden 2002 i vores fag og klasser. Det har givet os stor erfaring med teorien. Vi er meget optaget af, hvordan teorien kan give mening i et dansk klasseværelse.

• Vi har siden 2003 været tilknyttet først SIS Akademi, siden Cubion, som konsulenter i udviklende pædagogik, teamsamarbejde, evaluering, elevplaner og læringsstile.

• Vi har holdt kurser i læringsstile for lærerværelser, skolebestyrelser, pædagogiske centraler, CVU, EUC, produktionsskoler mm. i hele landet.

Hvorfor lige læringsstile?

”Hvis barnet ikke kan lære på den måde læreren underviser, må læreren undervise på en måde, så barnet kan lære.”
Dunn og Dunn

Dette citat har været med til at ændre vores syn på undervisning. Hvis barnet ikke får noget ud af undervisningen, er vi nødt til at finde ud af, hvad der skal til, for at barnet kan lære. I mange tilfælde kan hjælpen findes i alternative undervisningsmaterialer, arbejdspladser eller andre elementer inspireret af teorien om læringsstile.

Siden 2002 har vi udviklet en måde at integrere læringsstile, som en af mange gode undervisningsmetoder, i vores undervisning. Teorien om læringsstile er et pædagogisk værktøj, der kan hjælpe os til at differentiere vores undervisning, når vores elever skal tilegne sig ny og svær information. Med læringsstile er vores pædagogiske vifte blevet tilføjet endnu en metode, som er meget brugbar i forhold til anerkendende, inkluderende og rummelig pædagogik.

Vi har i vores undervisning følgende værdisæt, som bl.a. læringsstilsteorien kan være med til at understøtte:
• At det enkelte barn/lærer er en del af et forpligtende fællesskab, hvor forskellighed respekteres og værdsættes.
• At styrke elevens selvfølelse.
• At tage udgangspunkt i elevens styrkesider/kompetencer.
• At skabe et positivt og anerkendende læringsmiljø.
• At bevare og styrke elevens nysgerrighed og lyst til at lære.
• At der er mange måder at lære på.

I praksis betyder det bl.a.;
• at vi er optaget af indretning af klasserummet. Det fysiske miljø man skal lære i, har stor betydning for mange mennesker. Indretningen i vores klasseværelse minder mere om en stue end om et traditionelt indrettet klasseværelse. Der er taget højde for, at langtfra alle mennesker lærer bedst, hvis de sidder på en stol ved et bord i et stærkt oplyst lokale, hvor der er fuldstændig ro
• at vi, når vores klasse skal lære noget, der er nyt og svært, har undervisningsmaterialer, der stimulerer forskellige sanser (nogle materialer kan købes i vores butik).
• at vi synliggør både målsætning og evaluering af vores undervisning.
• at vi arbejder med portfolie, så elever, forældre og lærere kan følge med i den faglige udvikling.

Vi har den oplevelse, at læringsstilsmodellen har givet et fælles anerkendende sprog, der fremmer interaktionen mellem elev-elev, lærer- elev og lærer – lærer (teamsamarbejde).

Vi har endvidere oplevet, at teorien om læringsstile kan give studerende bedre læringsstrategier og dermed glæden og lysten til at lære.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                             
Lær med stil - Simonsen + Steen  -  Brønlunds Allé 24  -  2900 Hellerup
Tlf. 26289227  -  E-mail: steen@laermedstil.dk  -  CVR-nummer: 33621027