De 120 (eller flere) mest brugte ord

Hvor vigtigt er det at lære de mest anvendte ord i det danske sprog?
Nogle vil mene, at det er meget vigtigt. Andre siger, at de 120 ord vil de ikke bruge tid på, da de er så frekvente, at dem skal børnene nok lære.
Igen andre vil sige, at nogle af de mest hyppige ord, er de sværeste, når man skal i gang med læseprocessen, da de er svære at forklare og umulige at arbejde med som ordbilleder (her tænkes på ordene der, som, den, det, havde, kunne osv.).

Men summa summarum er, at der mange steder er stor fokus på de 120 ord, og det vil der formentlig blive ved med at være.
Derfor har vi her et bud på, hvordan man kan lære ordene på en anderledes måde.
Vi har valgt at lægge nogle spil med de 120 ord på vores hjemmeside til gratis download, endvidere en målsætning og en ide til en holistisk tilgang.

Der findes mange forskellige lister med de 120 hyppigste ord i omløb. Men hvem har lige præcis fundet ud af hvilke og hvor mange ord, der er de hyppigste i det danske sprog? Og gennem hvilke tekster er de udvalgt? Hvis man samler ordene fra alle listerne, når man op på ca. 170 forskellige ord. Blandt de ord findes ”ej”, som næppe hører til blandt de hyppigste længere. Nogle lister har ordet ”far” med, men ikke ordet ”mor”, en liste har ”hvid” med, men ingen andre farver.

Der findes ikke nogen nyere officiel optælling af ordforekomster i indskolingslitteratur, men der findes en omfattende samling tekster fra mange forskellige genrer i KorpusDK, hvor der bl.a. er mulighed for at lave optællinger over de hyppigst forekomne ord.
Man kan se listen over de 150 hyppigste ord, der udgør over halvdelen af de brugte ord, på Korpus 2000’s hjemmeside: http://korpus.dsl.dk/e-resurser/frekvens150.php?lang=dk.

Vi har valgt at samle de ca. 170 ord på ordkort, som kan printes og bruges til de forskellige spil, du kan finde her.
preload spinner